บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ ทรานสปอร์ต (1994) จำกัด

...บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ ทรานสปอร์ต (1994) จำกัด เป็นผู้บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ VIP ชั้นครึ่งและสองชั้น ขนาด 32,40,49 สำหรับการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ รถทัวร์ของเราเป็นรถใหม่ มีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน สะดวกสบาย อาทิเช่น TV, DVD, CD, KARAOKE และคุ้มครองท่านด้วยประกันอุบัติภัย(พ.ร.บ. ขนส่ง)ทุกที่นั่ง พร้อมด้วยพนักงานขับรถที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง รถโดยสารชั้นเยี่ยมเพื่อให้ความมั่นใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่าง ๆ และตรวจสอบดูแลสม่ำเสมอ

รุ่งโรจน์ ทราน เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ รถบัสเช่า